NEN 3140 inspecties

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers . Zo hebt u de verplichting de elektrische installaties in uw bedrijf periodiek te laten inspecteren/keuren. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

De norm NEN 3140 bevat de Nederlandse eisen met betrekking tot elektrische veiligheid . Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht deze normen te implementeren . In de praktijk betekent dit dat u uw elektrische installatie regelmatig /periodiek moet laten inspecteren . De frequentie word bepaald aan de hand van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Periodieke Controle

De norm NEN 3140 bevat de Nederlandse eisen met betrekking tot elektrische veiligheid . Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht deze normen te implementeren . In de praktijk betekent dit dat u uw elektrische installatie regelmatig /periodiek moet laten inspecteren . De frequentie word bepaald aan de hand van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Gespecialiseerd en efficiënt.

M Jansen Technische Montage bv is gespecialiseerd in deze inspecties en beschikt over ruime expertise in dit  specifieke vakgebied . Bovendien staan we bekend om onze zeer efficiënte aanpak, die ons in staat stelt de inspectie snel en grondig uit te voeren .Zo heeft u maximaal resultaat bij een minimale inbreuk op uw bedrijfsprocessen.

De veiligheidsinspectie omvat zowel gedetailleerde visuele controles als nauwkeurige elektrische metingen .De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk , gestandaardiseerd rapport met alle gegevens ,eventuele geconstateerde gebreken en aanbevelingen. Met dit document kunt u ook uw NEN3140-inspanningen aantonen in de communicatie met de Arbeidsinspectie en uw verzekering.