Programma van Eisen

Wat is een PvE voor een brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie?

Een Programma van Eisen (PvE) is een uitgangspuntendocument waarin alle door de overheid (verplichte) wet- en regelgeving, alsmede de eisen van verzekeringmaatschappijen, met betrekking tot het ontwerp van brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties wordt vastgelegd. Daarnaast biedt het Programma van Eisen ook nog ruimte om aanvullende wensen van de gebruiker van de installatie vast te leggen.

De specialisten van M Jansen Technische Montage zullen zich bij het opstellen van een Programma van eisen conformeren aan de (verplichte) wet- en regelgeving, maar zijn  in staat om eventueel de aanvullende wensen van de verzekeraar en /of gebruiker verwerken in het Programma van eisen zodat alle betrokken partijen akkoord zijn met de uitgangspunten van de brandmeld- / ontruimingsinstallatie.

M Jansen Technische Montage verzorgt het volledige traject vanaf het inventariseren van de eisen en wensen, tot aan de benodigde handtekeningen van de verantwoordelijke partijen.

Pas als het programma van eisen door alle partijen is goedgekeurd zijn wij tevreden