Inspectie en certificering

Productcertificaat

Nadat de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie zijn geïnstalleerd worden deze uitvoerig getest en getoetst aan alle normen en richtlijnen. Alleen bij een positieve beoordeling wordt er door M Jansen Technische Montage een productcertificaat afgegeven. Het doel van een productcertificaat is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een brandmeldinstallatie.

M Jansen Technische Montage is volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 gecertificeerd voor het  installeren van brandmeldinstallaties en onderhouden van brandmeldinstallaties. Dit bevestigt dat wij goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en u adviseren op basis van ruime kennis en ervaring. De kwaliteit en het beoogde doel van uw brandmeldinstallatie wordt na oplevering bevestigd in het productcertificaat.

Inspectiecertificaat

Afhankelijk van de gebruiksfunctie is er wettelijk een inspectiecertificaat voorgeschreven. Een inspectiecertificaat is een certificaat wat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven door een onafhankelijke inspectie-instelling. Indien gewenst kan M Jansen technische Montage u terzijde staan en u in dit traject begeleiden.

Bij brandmeldinstallaties waarbij door M Jansen Technische Montage een productcertificaat is afgegeven, kunnen de kosten voor het inspectiecertificaat aanzienlijk voordeliger uitvallen.