Brandmeldinstallaties

Waar rook is, is vuur. Een klein brandje kan zich razendsnel ontwikkelen tot een catastrofe. Met een brandmeldinstallatie zorgt u dat u snel op de hoogte bent van een beginnende brand. Daardoor kunt u tijdig ingrijpen en ervoor zorgen dat mensen zich tijdig in veiligheid kunnen brengen en voorkomen dat de schade aan bezittingen en bedrijfsgegeven zoveel mogelijk beperkt blijven.

Erkenningen
Naast jarenlange ervaring heeft M Jansen Technische Montage alle erkenningen voor het installeren van brandmeldinstallaties en het onderhouden van brandmeldinstallaties ,het ontwerpen gaat in samen werking met Hertek bv .

De gediplomeerde specialisten kunnen u maatwerkadvies geven én dat advies omzetten in een kwalitatieve, gecertificeerde brandmeldinstallatie.

Een stap verder
Onze dienstverlening gaat verder dan het aanleggen van uw brandmeldinstallatie. We adviseren u bijvoorbeeld ook over randsystemen en randvoorwaarden. Daarbij kunt u denken aan:

– Welke middelen zijn er nodig voor vroegtijdige detectie?
– Welke blusapparatuur is er aanwezig?
– Hoe kan de brandweer toegang krijgen tot uw gebouwen?
– Zijn de vluchtroutes duidelijk?
– Hoe worden brandgevaarlijke goederen opgeslagen?

Alleen door alle aspecten van uw bedrijf in ogenschouw te nemen, kunnen we een oplossing bieden die in noodgevallen erger voorkomt en die naleving van uw wettelijke verplichtingen garandeert.